lördag 14 november 2015

Barn som dör

Men egentligen, alla ska dö, allt ska dö.